Polityka Cookies


Stowarzyszenie Historyczne "Bataliony Obrony Narodowej"
Boże Narodzenie i Nowy Rok 2017
poniedziałek, 19 grudnia 2016 19:27

Kolęda Legionów – 1915  autor  słów  Pochmarski Bolesław

 


W dzień Bożego Narodzenia

Radość serca rozpłomienia,

Że w armatnim huku, dymie,

Zmartwychwstaje Polski imię,

Polski imię!

Rok już drugi na placówce,

Wciąż w wojennej my wędrówce.

Poprzez krwawą dolę, blizny,

Spieszmy do wolnej Ojczyzny,

Do Ojczyzny!

Już za nami Ziemia-Matka,

Przeszliśmy ją do ostatka.

Krwią na kresach wyznaczyli

Nowa Polskę, bracia mili,

Bracia mili!

 

Pastuszkowie Boże Dziecię

Oznajmili hen po świecie.

Przez Legionów pacholęta

Zwiastowana Wolność święta,

Wolność święta!

Przez legiońskie szare dzieci

Wokół z wichrem sława leci.

Szabli błyskiem wszem ogłasza:

Z grobu wstaje Polska nasza!

Polska nasza!

 

 

 

 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju doznawanego w gronie rodzinny i przyjaciół, wytrwałości i radości w codziennej pracy dla wielkości Ojczyzny oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 2017.

 

składa


Zarząd i członkowie
Stowarzyszenia Historycznego
Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia

 

 

  
Gościnnie na Partyzanckiej Wigilii Doliniaków
poniedziałek, 19 grudnia 2016 13:42

W sobotę, 17 stycznia po raz pierwszy wzięliśmy udział w odtworzeniu Partyzanckiej Wigilii Doliniaków w Libiszowie. W wydarzeniu wzięły udział następujące grupy rekonstrukcyjne: "Zgrupowanie Radosław" z Warszawy, Stowarzyszenie GRH 84 Pułku Strzelców Poleskich z Bełchatowa, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Batalion Tomaszów" z Tomaszowa Mazowieckiego, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Henryk” działająca przy Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia była Szkoła Podstawowa w Libiszowie, która w tym roku świętowała I –szą rocznicę nadania im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Doliniacy” oraz Muzeum Regionalne w Opocznie.

Wigilijne spotkanie rozpoczęto od marszu terenowego rekonstruktorów poświęconemu zmarłemu w listopadzie kpr. pchor. Ryszardowi Bielańskiemu, pseudonim "Rom", który był żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego i należał do oddziału  partyzanckiego AK dowodzonego przez Adolfa Pilcha "Górę", "Dolinę".

Druga, oficjalna część spotkania odbyła się w budynku szkolnym. Uczniowie przedstawili bogaty program artystyczny, podczas którego m.in. przybliżono wyjątkową postać Ryszarda Bielańskiego. Nie zabrakło jasełek z odtworzeniem kolęd śpiewanych w wigilijny wieczór  roku 1944 oraz życzeń składanych sobie z opłatkiem w ręku.

Nie zapomnimy atmosfery tego wigilijnego spotkania, na którą niewątpliwie złożyło się gościnne przyjęcie organizatorów, umundurowanie rekonstruktorów oraz zimowa sceneria jaką obdarowały nas niebiosa.

SHBON z Wielunia dziękuje Organizatorom za zaproszenie, a naszym koleżankom i kolegom dzięki za wyjątkowe spotkanie.

ZS

 

Relacja z wydarzenia na stronie Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Doliniacy” w Libiszowie

https://libiszow64.edupage.org/news/#511

 

 

 

 
Wigilia Doliniaków - Libiszów k. Opoczna
czwartek, 15 grudnia 2016 13:56

" Szkoła Podstawowa w Libiszowie, nosząca od roku zaszczytne imię Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Doliniacy”, a także Muzeum Regionalne w Opocznie, 17 grudnia organizują kolejną już, tradycyjną Wigilię Partyzancką. Jak co roku, tak i teraz naszym spotkaniem chcemy upamiętnić i przypomnieć ostatnią wojenną Wigilię, którą partyzanci z oddziału 25 pp AK pod dowództwem Adolfa Pilcha "Góry", "Doliny", spędzili właśnie w libiszowskiej szkole.

Wigilię poprzedzi marsz terenowy w wykonaniu członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Henryk”, działającej przy opoczyńskim Muzeum, warszawskich rekonstruktorów ze Zgrupowania „Radosław”, Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Hubala, SRH "Batalion" z Tomaszowa Mazowieckiego oraz innych zaprzyjaźnionych grup rekonstrukcyjnych.

W tym roku w sposób szczególny będziemy wspominać postać kpr. pchor. Ryszarda Bielańskiego, pseudonim "Rom", który zmarł w listopadzie w wieku 94 lat. "Rom" był żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego i oczywiście "Doliniakiem". Wielokrotnie uczestniczył w Partyzanckiej Wigilii w Libiszowie i Kraśnicy. Rok temu odsłaniał tablicę pamiątkową na budynku libiszowskiej szkoły. Początek spotkania o godzinie 10.00."

Informacja pochodzi ze strony  Muzeum Regionalnego w Opocznie.

 

 

W tym roku po raz pierwszy na zaproszenie kolegów z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Henryk” w wydarzeniu tym udział wezmą członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia.

 

 

 

el-Gun

 
Reportaz z poszukiwań - SHBON z Wielunia odnalazło grób gen. Jerzego Grobickiego
środa, 30 listopada 2016 23:35

Jesienny  listopad powodował, że zatrzymaliśmy się na chwilę i zaczęliśmy zastanawiać się nad przeszłością, przemijaniem, wspominaliśmy ludzi, którzy byli przed nami, a sprzyjał do tego dzień Wszystkich Świętych. Następnie Narodowe Święto Niepodległości przypadające 11 listopada przyczyniło się, że cofaliśmy się pamięcią do naszych bohaterów narodowych, żołnierzy którzy walczyli o niepodległość Ojczyzny, o to abyśmy mogli dziś cieszyć się wolnością.

Jednym z takich właśnie żołnierzy był  z pewnością gen. Jerzy Grobicki w 1939 roku dowódca Sieradzkiej Brygady Obrony Narodowej, w skład której wchodziły dwa wieluńskie bataliony Obrony Narodowej.

Około dwa lata temu powstał pomysł, aby odnaleźć grób Generała w odległym Toronto i złożyć kwiaty i zapalić znicz w hołdzie temu wielkiemu Polakowi. Ponad roczne poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Stowarzyszenie nawiązało kontakt z Panem dr. Marcinem Majewskim z IPN w Warszawie, autorem biografii gen. Jerzego Grobickiego, jednak on także nie znał dokładnego miejsca pochówku.

Sytuacja wydawała się patowa, gdyż pogrzeb Generała miał miejsce 22 września 1972 r. w Toronto, jednak nie wiadomo było na jakim cmentarzu został pochowany, a odległy czas powoduje, ze pewne fakty zacierają się w ludzkiej pamięci. Jak zwykle w takich sytuacjach często rozwiązanie jest dziełem przypadku.

Okazało się, że w ostatnim czasie ze stowarzyszeniem współpracę nawiązała i w szeregi jego wstąpiła koleżanka Zosia Siwik, która to kiedyś zamieszkiwała w Kanadzie i ona to odnalazła wydanie lokalnej gazety "Związkowiec", w której znajdowała się informacja o pogrzebie gen. Jerzego Grobickiego.

Poniżej oryginalny tekst z tej gazety : "Związkowiec"  PAŹDZIERNIK wtorek; 3 — 1972 :

"Pogrzeb śp., gen. Jerzego Grobickiego odbył się w poniedziałek 25 bm. W przeddzień, w niedzielę wieczorem w kaplicy domu pogrzebowego przy Roncesvalles Ave. żegnali Generała b. żołnierze.

Przybyły tam delegacje i poczty sztandarowe Koła Nr 20 SPK z przez: J. Sobieniakiem na czele, poczet Placówld 621 Kar nad. Legionu prowadził prez. Marian Nejman;: przybyła też z sztandarem Plac. 114 ; SWAP, Placówka 350 II Korpusu wraz z Korpusem Pomocniczym Pań, był również sztandar b. Junaków, z Galt przyjechali repre-ziuianci, 1 Dywizji Pancernej z p; R; Proszkiem- na czele oraz reprezentanci Związku- Kawalerii i .Art. Konnej z p.'.Zb.Gierą.

Po odmówieniu różańca krótkie; ale bardzo wymowne przemówienie pożegnalne wygłosił ks. prob. F...Kwiatkowski, który wskazał na czyny zmarłego

Generała i jego ofiarną służbę dla Polski.

W imieniu b. żołnierzy - żegnał Zmarłego p. Zo..Giera. odegrany został : ostatni, capstrzyk, pochyliły się sztandary przed trumną sędziwego żołnierza.

W. poniedziałek rano w kościele św. Kazimierza ks. Kwiatkowski . odprawił, nabożeństwo, żałobne. Po odmówieniu egzek-' wii zwłoki. odprowadzone zostały na. wieczny, spoczynek na cmentarz. Ostatnie słowa pożegnania wypowiedział w imieniu organizacji weterańskich p. S. Pieczara. Na zakończenie tej smutnej notatki należy dodać, że organizacje.: weterańskie i ich poczty sztandarowe wezwane zostały do udziału w pogrzebie przez Centralny .Korni tct Organ. Weterańskich i były dowodzone przez p. M.; Nejmana, prez. Placówki 621. . w"

 

Kolejnym etapem było ustalenie przez koleżankę Zosię cmentarza, na którym pochowano gen. Jerzego Grobickiego. Okazało się, że jest to Holy Cross Catholic Cemetery. Następnie wysłano kilka mail do różnych organizacji polonijnych działających w Kanadzie.

Jedną z osób, które podjęły temat był Sekretarz Generalny ZG SPK Kanada Pan Tomasz Bakalarz.

Dotarł on na cmentarz i w kancelarii cmentarnej odszukał miejsce pochówku gen. Jerzego Grobickiego. Na jego prośbę płyta nagrobna została oczyszczona, a fakt ten został uwidoczniony na wykonanych przez Pana Tomasza Bakalarza zdjęciach, które publikujemy poniżej :

 

 

 

Element kolejny naszego działania to to,  o czym marzyliśmy zawsze. By móc w imieniu Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia złożyć kwiaty i zapalić znicz na grobie  gen. Jerzego Grobickiego, żołnierza który wspólnie z Wieluńskimi Batalionami Obrony Narodowej w dniu 1 września 1939 roku pod Krajanką stanął na drodze niemieckiej inwazji na Polskę.

Na grobie Generała w imieniu SHBON z Wielunia kwiaty złożyli i zapalili znicz Państwo Grażyna i Jerzy Białas mieszkańcy Toronto.

W imieniu członków Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi Bakalarzowi za zaangażowanie w sprawę i zdjęcia, jak również Państwu Białasom za modlitwę, złożenie kwiatów i zapalenie znicza.

Oni także wykonali reportaż zdjęciowy z pobytu na cmentarzu, wykonane przez nich zdjęcia publikujemy poniżej :

el-Gun

 


 
100000 wejść na stronę SHBON
piątek, 25 listopada 2016 22:32

W dniu 25 listopada 2016 roku o godz 23:32 odnotowaliśmy 100000 wejść na stronę www.shbon.wielun.pl.

Na te chwilę czekaliśmy 6 lat i 2 miesiące,  2263 dni, 54312 godzin, 3258720 minut, 195523200 sekund.

Strona wystartowała 16 września 2010 o godz. 13:09 początkowo pod domeną www.shbon.pl , by  06.04.2014 roku zmienić adres na www.shbon.wielun.pl i pod nim działa do dziś.

Na podstawie danych ze STAT4U :

Strona odwiedzana jest praktycznie z państw leżących na wszystkich kontynentach i tak : Niemiec, Japonii, Holandii,Włoch, Brazylii,Francji, Ukrainy, Albanii, Kanady, Rosji, USA, Belgii, Białorusi, Słowacji, Czech, wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Islandii Argentyny, Australii.

Z Polski również są to praktycznie wszystkie województwa :małopolskie, śląskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie, wielkopolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, podlaskie     zachodniopomorskie, opolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie.

Przeglądarki, z których korzystają odwiedzający stronę :  Firefox, Chrome, Safari, Mozilla/5.0 (Netscape), MSIE 11.x, MSIE 8.0, MSIE 10.0, MSIE 9.0, Opera.

Najczęściej występujące słowa kluczowe w wejściach z wyszukiwarek: shbon, obrony, wieluń, 1939, narodowej, wielun, bataliony, batalion, kazimierz.

Moglibyśmy podawać jeszcze bardzo wiele danych statystycznych lecz najważniejsze jest to, ze chcecie Państwo wpisywać, klikać jednym słowem być na naszej stronie i to jest dla nas najistotniejsze.

Mamy nadzieję, że treści które przekazujemy poprzez nasza stronę są dla Państwa wartościowe, zawierają choćby niewielką wiedzę o formacji jaką były bataliony Obrony Narodowej, pokazują działania Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia oraz wszystkich naszych Przyjaciół, z którymi los pozwala nam się zetknąć podczas naszego funkcjonowania.

Chcielibyśmy gorąco podziękować Wszystkim, dzięki którym osiągneliśmy w niedługim czasie imponujący wynik 100 000 wejść na naszą stronę.

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el-Gun

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Statystyki

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 0 | Wszystkie 110974

SH "BON" na facebooku

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Banery

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
XHTML and CSS. | stat4u | Aktualny PageRank strony shbon.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO