Polityka Cookies


Stowarzyszenie Historyczne "Bataliony Obrony Narodowej"
SHBON spotkało sie z wojewodą łódzkim
czwartek, 24 listopada 2016 08:00

W dniu 16 listopada 2016 roku w  Muzeum Ziemi Wieluńskiej miało miejsce spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia  oraz wieluńskich harcerzy z  wojewodą łódzkim Panem - prof. Zbigniewem Rau.

Pierwsza część spotkania polegała na oprowadzeniu gościa przez Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jana Książka po eksponowanych w placówce wystawach stałych i czasowych. Dyrektor opowiadał o wieluńskim muzeum, jego historii, o dorobku tej zasłużonej dla Wielunia instytucji kultury, o ludziach którzy przyczynili się przez lata do świetności  wieluńskiego muzeum.

W kolejnej rundzie głos zabrał prof. Zbigniewem Rau opowiadając o własnym spojrzeniu na historie Polski, zwracając szczególna uwagę na te istotne momenty, które odgrywały szczególne znaczenie, były przełomowe dla Polski.

Następnie czas poświęcony został na rozmowę z harcerzami i przedstawicielami SHBON, opowiadaliśmy o naszym stowarzyszeniu, działalności jaką prowadzimy, ale również o problemach z jakimi się spotykamy na co dzień. Mówiliśmy o planach jakie pragniemy zrealizować, wojewoda zaś wspominał o akcjach patriotycznych organizowanych przez inne organizacje pozarządowe na terenie województwa łódzkiego. Podczas rozmowy zarówno wieluńscy harcerze jak i SHBON z Wielunia uzyskało deklarację współpracy i pomocy ze strony Pana prof. Zbigniewa Rau oraz jego współpracowników.

Część finałowa to wywiady lokalnej prasy z prof. Zbigniewem Rau oraz wspólna fotografia uczestników spotkania wykonana na tle baneru wystawy "Lotnik skrzydlaty władca świata..."

 

el-Gun

 

 
Grudniowe spotkanie SHBON z Wielunia - zaproszenie
wtorek, 22 listopada 2016 14:36

W dniu 04.12.2015 r. o godz. 11.00 (niedziela) w siedzibie Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbędzie się kolejne,  ostatnie już w tym roku  spotkanie członków SHBON z Wielunia.

Głównymi omawianymi zagadnieniami będą : zamknięcie roku 2016,  stworzenie wstępnego planu działania na nadchodzący rok 2017 oraz sprawy związane z umundurowaniem i uzbrojeniem jakie czekają nas w nadchodzącym roku.

Apel Skarbnika do wszystkich koleżanek i kolegów, którzy nie zdążyli uregulować składek członkowskich za rok 2016 o zamknięcie tego tematu na tym spotkaniu.

Wszystkie chętne osoby spoza stowarzyszenia,  pragnące poznać jego działalność, czy ewentualnie wstąpić w jego szeregi  zapraszamy w niedzielne przedpołudnie.

 

Autor rysunku : Krzysztof Goździk "Formoza"

el-Gun


 
Artystyczna jesień w zabytkowym parku w Sokolnikach
sobota, 19 listopada 2016 22:35

Przed tygodniem w nieodległych od Wielunia  Sokolnikach odbyła się impreza pod wymownym tytułem "Artystyczna jesień w zabytkowym parku w Sokolnikach". Główny motyw przyświecający przedsięwzięciu to aukcja starego sprzętu Obrony Cywilnej. Z uzyskanych pieniędzy organizatorzy zakupią zabawki dla lokalnych przedszkoli.

Ponadto w czasie trwania imprezy młodzież oraz mieszkańcy gminy Sokolniki porządkowali przepiękny park znajdujący się pomiędzy dawnym dworem, a budynkiem, w którym mieści się GOKSiT Sokolniki.

Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia na zaproszenie organizatorów wzięło udział w tym przedsięwzięciu, pragnąc również dołożyć swoją cegiełkę do charytatywnego celu tj. zakupu zabawek dla milusińskich.

Uczestnikom imprezy zademonstrowaliśmy rekonstrukcję  przejścia granicznego na dawnej granicy polsko-niemieckiej, nie zabrakło charakterystycznego szlabanu, budki wartowniczej oraz rekonstruktora w przepięknym mundurze straży granicznej.Tego typu przejścia graniczne znajdowały się na naszym terenie między innymi w Praszce, Goli.

Mamy nadzieję, że nasza obecność choć w niewielkim stopniu sprawiła radość dzieciom, młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom gminy Sokolniki biorącym udział w tym jesiennym pokazie.

Również członkowie SHBON z Wielunia wzięli udział w licytacji sprzętu OC przez co przyczynili się do zwiększenia środków uzyskanych ze sprzedaży.

Impreza sympatyczne, SHBON z Wielunia dziękuje Organizatorom za zaproszenie. Laughing

 

el-Gun

Poniżej relacje w lokalnej prasie i na stronach internetowych :

http://www.powiatowy.pl/2016/11/relacja-z-demobilizacji-w-sokolnikach/

http://www.tugazeta.pl/1,sokolniki-sie-demobilizuja,25371.html

http://www.sokolniki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1596:artystyczna-jesien-w-parku-w-sokolnikach-relacja-z-imprezy&catid=79&Itemid=473

 

 

 

 

 

 

 
11 listopada 2016 Narodowe Święto Niepodległości - Wieluń, Dzietrzniki
sobota, 19 listopada 2016 18:17

Tegoroczne obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,  miały w Wieluniu uroczysty i radosny charakter.

Tradycyjnie już świętowanie Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła Msza Św. za Ojczyznę odprawiona  w kościele pw.  Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Po Mszy Św. złożono kwiaty pod pomnikiem papieża Jana Pawła II., by następnie przemaszerować ulicami Wielunia na plac Kazimierza Wielkiego, gdzie przy tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się dalsza część uroczystości.

Na wstępie przedstawiciele władz wygłosili okolicznościowe przemówienia, po czym złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą  Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wartę honorową wystawili członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej oraz wieluńscy harcerze.

W uroczystościach zebranym towarzyszyła orkiestra reprezentacyjna Ochotniczej Straży Pożarnej z Kurowa, która odegrała kilka okolicznościowych utworów, po czym zakończono uroczystości.

Wieczorem członkowie SHBON wzięli udział w organizowanym corocznie w dniu 11 listopada "Ognisku  Patriotyzmu", które zapłonęło przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego w Wieluniu. Ognisko corocznie organizuje dyrektor wieluńskiego Katolickiego  Liceum Ogólnokształcącego im. Bp. Teodora Kubiny    Bogusław Kurzyński wraz z młodzieżą szkolną, który to jest pomysłodawcą i inicjatorem tej wspaniałej patriotycznej imprezy.

 

Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych:

http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/wielun-uczcil-swieto-niepodleglosci-zdjecia,3915068,artgal,t,id,tm.html

http://www.klowielun.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=735:ognisko-patriotyzmu-2016&catid=23:galeria&Itemid=22

 

 

 

 

 

W tym roku członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia wzięli udział także w obchodach Narodowego Święta Niepodległości jakie odbyły się w Dzietrznikach, połączone one były z poświęceniem Zbiorowej Mogiły Powstańców Styczniowych na cmentarzu rzymskokatolickim.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez miejscowego proboszcza ks. Tomasza Schabowicza, podczas której wystawiliśmy warte honorową. Po Mszy Świętej zebrani udali się pod pięknie odnowioną Zbiorową Mogiłę Powstańców Styczniowych, która zarazem jest pomnikiem poświęconym poległym i pomordowanych mieszkańcom Dzietrznik i okolic . Ich nazwiska zostały wypisane na tablicach wkomponowanych w całość monumentu.

Podczas uroczystości poświęcenia i odsłonięcia pomnika głos zabrali Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek, ponadto obecni byli Radni Rady Gminy Pątnów, Radna Rady Powiatu Wieluńskiego Alina Błach, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, przedstawiciele PSL, rodziny poległych i pomordowanych.

Członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej” z Wielunia oraz harcerze z Załęcza Małego wystawili wartę honorową przy pomniku. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem, po czym uczestnicy udali się do Sołeckiego Centrum Kultury i Rekreacji w Dzietrznikach, gdzie odbyło się przedstawienie patriotyczne przygotowane przez młodzież szkolną.

Część finałowa uroczystych obchodów to śpiewanie pieśni wojskowych i legionowych przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Ogniki”.

el-Gun

 

 

 
Jesienne manewry wojskowe na poligonie Krzeczów-Więcławy
czwartek, 10 listopada 2016 16:37

W dniach 5 i 6 listopada 2016 roku na przedwojennym poligonie Krzeczów-Więcławy w powiecie wieluńskim, odbyły się manewry wojskowe z udziałem następujących grup :  Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich,  Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 pp (4 psw) i Stowarzyszenie Historyczne  Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia.

Zajęcia podzielono na dwa etapy i tak pierwszy przewidywał ćwiczenia terenowe, z elementami taktyki, zaś drugi to typowa musztra pojedynczego żołnierza z bronią oraz musztra drużyny.

Zakwaterowanie przewidziano w w gospodarstwie agroturystycznym "Ranczo nad Wartą" i tu rolę kwatermistrza pełnił pan Zenon Sosnowski, który dbał o strawę i spoczynek dla żołnierzy.

Ćwiczenia w terenie zajęły gro czasu w pierwszym dniu i tak początkowy etap to szybkie przemieszczenie się z miejsca zakwaterowania do najbliższych domów stojących na granicy poligonu.

Dalsze poruszanie w terenie to marsz ubezpieczony (teren leśny), na przodzie drużyny dwóch szperaczy, których działanie koordynuje dowódca drużyny. W  czasie  przemieszczania trenowano: sposób wykorzystywanie terenu przy przemieszczaniu się, obserwacja i wyszukiwanie celów, ocena odległości orientowanie się w nowo zajmowanym terenie,odpowiednie utrzymanie kierunku przemieszczania się drużyny, tworzenie stanowisk ogniowych, ulepszanie stanowisk - maskowanie w terenie z wykorzystaniem istniejącego materiału znajdującego się w lesie.

Istotnym w ćwiczeniach  okazało się podchodzenie do ważniejszych punktów w terenie i przechodzenie przez nie oraz rozpoznawanie ważniejszych punktów w terenie. W późniejszym  czasie okazało się, że teren do którego zbliżała się drużyna to malowniczy jar utworzony przez lodowiec, jednak miejsce to zajęte było przez bardzo dobrze zamaskowanych niemieckich żołnierzy.

Wywiązała się walka, padały strzały słychać było również odgłosy detonacji granatów ręcznych, przewaga żołnierzy polskich spowodowała, że Niemcy poddali się i zostali wzięci do niewoli. Dzięki kolegom z sekcji niemieckiej SHBON z Wielunia mogliśmy przekonać się jak trudno poruszać się w nieznanym terenie, gdy przeciwnik jest niewidoczny i dobrze zamaskowany.

W dalszej części to szybkie śniadanie z żelaznych porcji, podsumowanie zadania przez dowódcę, którym podczas ćwiczeń był kolega Rafał z 58pp (4psw) i wymarsz w kierunku leśnej  polany, na której ćwiczyliśmy zagadnienia związane ze szturmem. I tak występowały tu : przykłady szyków luźnych, rozwijanie drużyny, rozsypywanie drużyny w tyraljerkę, odstępy i odległości , zbiórka rozwiniętego względnie rozsypanego plutonu, przygotowanie i wykonanie szturmu, szturm jednolity, zachowanie się w razie nieudałego szturmu.

Po zakończeniu tego etapu ćwiczeń wszyscy rekonstruktorzy z żołnierska piosenką na ustach  udali się do miejsca zakwaterowania, gdzie po krótkiej przerwie rozpoczęto zajęcia z musztry. Trenowano do zmroku następujące elementy:  zbiórka drużyny, rozejście się, równanie i krycie,odliczanie, odstępowanie i łączenie, poruszenia i chwyty, sprawianie szyków kierunek i kierunkowi, marsz i zatrzymanie, ulgi w marszu
oddawanie honorów.

Czas podczas tych zajęć szybko minął, na zakończenie wspólne zdjęcie uczestników, rozdanie pamiątkowych dyplomów, by po krótkim przygotowaniu zasiąść do wspólnego posiłku, podczas którego nie zabrakło przysłowiowej żołnierskiej grochówki.

Koledzy z 58pp musieli wrócić do Dzierżoniowa i gdy odjeżdżali było już całkiem ciemno, pozostali zaś długo rozmawiali o przeżytym dniu na poligonie, o wrażeniach, przepięknym nadwarciańskim terenie, o historii i ruchu rekonstruktorskim.

Drugi dzień to już tylko czas na spakowanie całego ekwipunku, wczesne śniadanie wśród kolegów i pożegnanie się z jednoczesnymi planami na kolejne tego typu imprezy, podczas których wszyscy uczą się żołnierskiego fachu.

Kończąc to krótkie sprawozdanie dziękujemy kolegom Rafałowi i Jarkowi z 58pp za dowodzenie, a koledze Łukaszowi z 84psp za interesujące wykłady dotyczące umocnień terenowych. Zołnierskie podziękowanie dla pana Zenona i małżonki za przygotowanie kwatermistrzowskie  imprezy.

 

el-Gun

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Statystyki

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 0 | Wszystkie 110974

SH "BON" na facebooku

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Banery

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
XHTML and CSS. | stat4u | Aktualny PageRank strony shbon.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO