Polityka Cookies


Stowarzyszenie Historyczne "Bataliony Obrony Narodowej"
Nadanie im. Bohaterów Westerplatte Technikum nr 2 w ZSP nr 2 CKU w Kluczborku
poniedziałek, 27 czerwca 2016 12:37


W dniu 24 czerwca 2016 roku w Kluczborku miała miejsce uroczystość nadania im. Bohaterów Westerplatte Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła obchodził również w tym dniu  70. rocznicę istnienia co jeszcze bardziej powodowało podniosły nastrój.

Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia wzięło udział w tym ważnym dla szkoły wydarzeniu na zaproszenie Dyrekcji i Grona Pedagogicznego oraz absolwenta szkoły, naszego kolegi z Kluczborka Leszka Krzyżanowskiego.

Oprócz nas w mundurach z okresu II RP, wystąpili koleżanka i kolega z Klubu historyczno- regionalny Gloria Victis z Czastar.

Podczas uroczystości koledzy w telegraficznym skrócie przedstawili historię składnicy tranzytowej położonej na Westerplatte, opowiedzieli o oficerach kierujących obroną placówki oraz o bohaterskich żołnierzach, którzy w tej zmianie pochodzili z 4 pp Leg. z Kielc. Wspomnieli tez o umundurowaniu i uzbrojeniu żołnierzy polskich w wojnie polsko-niemieckiej w 1939 roku.

Członkowie SHBON z Wielunia wykonali stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego Hotchkiss wz.14 oraz prezentowali uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy batalionów ON.

Na zakończenie obecni członkowie SHBON  pogratulowali Pani Dyrektor placówki Marzenie Peruckiej wspaniałych osiągnięć oraz 70 -tej rocznicy istnienia szkoły oraz złożyli serdeczne  życzenia. Wyrazili zadowolenie z tak wybranego patrona szkoły oraz zadeklarowali dalszą współpracę w pogłębianiu wiedzy o Wojsku Polskim okresu II RP oraz o bohaterskiej załodze składnicy tranzytowej na Westerplatte.

 

 

Informacje o wydarzeniu z prasy i stron internetowych:

 

https://photos.google.com/shar/AF1QipPak_p67j4ZV00oI_jbaejgmojrWlh_ca0ZxVu

19FimDfgGnqNlZBjcuH6f3a35pg?key=ZjdENk5FRzFWTEUxX1kxcEswWks5OFVHUTgxZW13

http://radio.opole.pl/100,161513,opolski-kurator-oswiaty-odwiedzil-kluczbork

 

 

 
Sejmik organizacji patriotyczno-historycznych województwa łódzkiego
środa, 22 czerwca 2016 05:55


W dniu 18 czerwca 2016 roku miał miejsce w Łodzi sejmik organizacji patriotyczno-historycznych województwa łódzkiego zorganizowany przez Łódzki Urząd Wojewódzki odbył się on w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. W sejmiku udział wzięło 2 członków Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia.

Poniżej zamieszczamy relację z obrad sejmiku ze strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

...Inicjatywa miała na celu poznanie problemów organizacji działających w regionie oraz nawiązania współpracy w celu ich rozwiązania. W sejmiku udział wzięli: Tobiasz Bocheński – doradca wojewody łódzkiego, Grzegorz Wierzchowski – łódzki kurator oświaty, Przemysław Waingertner – wiceprezes zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz łódzcy delegaci na XXII Sejm Dzieci i Młodzieży – Jakub Żebrowski (marszałek Sejmu) oraz Volodymyr Balandiuk (poseł). Z zaproszenia skorzystało ponad 30 organizacji patriotyczno-historycznych.

Tobiasz Bocheński, doradca wojewody, podkreślił, że zgromadzeni na sejmiku są strażnikami pamięci o tożsamości naszego województwa. Przytoczył myśl Edmunda Burke (był XVII-wiecznym filozofem i myślicielem), który określił naród jako związek pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. – Na pokoleniu obecnym, czyli na nas, ciąży zobowiązanie do kultywowania pamięci o przodkach i zobowiązanie co do pokoleń, które przyjdą po nas. Zdaniem wojewody, jak i nas wszystkich, to państwo są ogniwem teraźniejszości, które spełnia niezwykle ważne zadanie – mówił Tobiasz Bocheński.

Doradca przypomniał, że na terenie województwa łódzkiego urodziło się wielu wybitnych Polaków, między innymi Jan Długosz, Benedykt Polak i Stanisław Sojczyński (pseudonim „Warszyc”). Wspomniał także o planach powołania w Łodzi muzeum secesji, która jest jednym z elementów składających się na tożsamość miasta.

– W przeciągu ostatnich kilku lat mamy w Polsce do czynienia z marginalizacją historii w szkołach – zauważył Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty. – Marginalizacja historii zaczyna się już w szkole podstawowej, gdzie trudno zainteresować uczniów przedmiotem czy przekazać jakąś elementarną wiedzę, jeśli ma się jedną godzinę lekcyjną w tygodniu.

Łódzki kurator oświaty zaprosił organizacje historyczno-patriotyczne do współpracy oraz zapowiedział, że będzie wspierał edukację historyczną poprzez konkursy i wydarzenia patriotyczne. – Jestem przekonany, że nam wszystkim chodzi o to, żeby wychować młode pokolenie, które będzie odpowiedzialne za swoją ojczyznę, a tego bez właściwego miejsca historii nie uda się zrobić – podkreślił Grzegorz Wierzchowski.

Przemysław Waingertner, wiceprezes zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego zwrócił uwagę, że politykę historyczną uprawia się na trzech poziomach: poprzez wspieranie badań i popularyzację ich wyników, kreowanie wielkich wydarzeń na skalę państwową oraz jako instrument służący budowaniu tożsamości i integracji małych ojczyzn. Przytoczył też słowa prof. Antoniego Dudka z Instytutu Pamięci Narodowej: „Każde państwo niezależnie od tego, czy to deklaruje, czy tego nie deklaruje, zawsze prowadzi jakąś politykę historyczną. Pytanie tylko, czy prowadzi ją w sposób świadomy, promując pewne wzorce, pewne idee, które mają skutek pozytywny dla rozwoju tego państwa, czy po prostu dryfuje, czyli powiela opinie na swój temat głoszone przez inne państwa."

 

Dalszy ciąg pod poniższym linkiem :

http://www.lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?id=6103

 

źródło: zdjęcia i materiał pochodzą ze strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

 

 
100. rocznica harcerstwa na ziemi wieluńskiej
poniedziałek, 13 czerwca 2016 09:51

 


 

W dniach 10-11 czerwca 2016 roku miały miejsce uroczyste  obchody 100. rocznicy harcerstwa na ziemi wieluńskiej. W ramach obchodów harcerze przygotowali wiele atrakcji, między innymi obozowisko harcerskie przy ulicy Podwale, wieczorne ognisko, gry miejskie oraz wiele innych atrakcji.

Pracownicy Muzeum Ziemi Wieluńskiej przygotowali z tej okazji  wystawę  zatytułowana „Wszystko co nasze, Polsce oddamy”. W sobotę nastąpiło otwarcie wystawy, na które przybyli włodarze miasta i powiatu oraz szereg zaproszonych gości, nie tylko z regionu, ale także z terenu całego kraju.

I tak  w  salach muzeum goszczono Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej hm. Zbigniewa Skupińskiego, z Chorągwi Łódzkiej hm. Oliwię Kruczkowską - Skarbnika, hm. Bolesława Majewskiego - Przewodniczącego Komisji Historycznej, hm. Kazimierza Jabłońskiego z Komisji Historycznej, Komendantkę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim Krystynę Mikitę,  z Hufca Łaskiego phm. Piotra Ciebiadę - Komendanta Hufca, phm. Daniela Bobryckiego - Zastępcę Komendanta ds. organizacyjnych.

Członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia w porozumieniu z Ewą Borkowską instruktorem ZHP oraz Pawełem Walczybokiem, przewodnikiem IV Wieluńskiej Drużyny Harcerskiej „Watra”  zorganizowali jeden z punktów jaki musieli zaliczyć harcerze biorący udział w harcerskiej grze terenowej.

Punkt nasz mieścił się przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej i poświęcony był Wieluńskim Batalionom Obrony Narodowej oraz Straży Granicznej II RP. Podczas pobytu poszczególnych grup harcerskich,  na naszym punkcie opowiadaliśmy im o formacji jaką były bataliony ON, a także o ówczesnej granicy polsko-niemieckiej, która przebiegała w pobliskiej Praszce i o jednostkach straży granicznej, które pełniły tam służbę. Uczestnicy gry terenowej mogli ponadto zapoznać się z umundurowaniem, wyposażeniem i uzbrojeniem żołnierzy tamtego okresu.

Punkt nasz zaszczycił swoja obecnością syn kpt. Edwarda Rajpolda dowódcy batalionu ON "Wieluń II" wraz z wnukiem, których powitaliśmy bardzo serdecznie.

 

CZUWAJ !

 

Więcej o tych wydarzeniach możecie przeczytać w lokalnej prasie i na stronach internetowych:

http://www.muzeum.wielun.pl/czasowe15/16-06.html

http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/100-lat-harcerstwa-na-ziemi-wielunskiej-zdjecia,3766802,artgal,20637098,t,id,tm,zid.html

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=20897

 

 

 
Wszystko co nasze Polsce oddamy - 100 rocznica harcerstwa na ziemi wieluńskiej - zaproszenie
wtorek, 31 maja 2016 17:56


Harcerstwo wieluńskie wzorem skautingu organizowanego we Lwowie już od 1911 zaczęły powstawać w Wieluniu w latach I wojny światowej drużny skautów- w 1916 roku przy 7 -klasowej Szkole Handlowej i w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim Pelagii Zasadzińskiej. Organizatorami chłopięcej drużyny skautów byli Mieczysław Łączkowski, Władysław Kowalski i Jan Zaremba. Wkrótce obie drużyny - chłopięca i dziewczęca przekształciły się w drużny harcerskie : I Męską Drużynę Harcerską im. Tadeusza Kościuszki i Żeńską Drużynę Harcerską im. Emilii Plater.

Drużyna żeńska składała się z 4 plutonów i kilkunastu zastępów. Pierwsza drużynową była Maria Zamecka, jej przyboczną Maria Grabińska, zastępowymi były: Maria Polankiewiczówna, Anna Ładzińska, Jadwiga Jędrzejewska i Aleksandra Czajsnerówna. Instruktorkami były Helena Sobolewska, Wanda Bojkowska i Helena Łączkowska.

Około 1917 r. harcerki otrzymały swój sztandar organizacyjny. Członkami drużyny męskiej byli uczniowie niższych klas, gdyż starsi należeli do POW. W 1917 drużyna składała się z 3 zastępów, liczyła 40 harcerzy, jej drużynowym był Ryszard Świątkowski.

W Polsce Odrodzonej drużyny harcerskie powstawały tez w Preparandzie Nauczycielskiej i w szkołach powszechnych. Utworzono również drużynę zrzeszającą pozaszkolną młodzież robotniczą i rzemieślniczą. Wieluńskie drużyny harcerskie oraz nieliczne z powiatu wieluńskiego, tworzyły Wieluński Hufiec ZHP, należący do Chorągwi Łódzkiej ZHP.

Dla wspomagania rozwoju harcerstwa oraz organizowaniu obozów wypoczynkowych i szkoleniowych, powstało w Wieluniu około 1922 roku Koło Przyjaciół Harcerzy. Gromadziło ono środki finansowe na organizację letniego wypoczynku młodzieży, wspomagało różne inicjatywy. dla przykładu w latach 1933- 1936wzniesiono z inicjatywy Koło Przyjaciół Harcerzy oraz Komendy Hufca ZHP Domek Harcerza przy ul. Gaszyńskiej (3 Maja), który był harcówką i siedzibą Komendy Hufca ZHP. Czołowymi działaczami Koło Przyjaciół Harcerzy byli m.in. Jan Radomyski, Walery Zawadzki, Alfred wielopolski, Piotr Stronczyński, Antonina Świderska.

W okresie międzywojennym staraniem Komendy  Hufca i Koła Przyjaciół Harcerzy zorganizowano m.in obozy wypoczynkowe i szkoleniowe: na Podhalu(1923), w Pucku(1926), Kamesznicy Górnej (1931 i 1932), Drui nad Dzwiną(1933), Felinowie(1934,spale(1935),Wygiełdowie(1937)), Poroninie(1938), Białej Górze nad Pilicą(1939). W latach 1933-1934 Komenda Hufca wydała nawet własny periodyk instrukcyjno-metodyczny "Na harce". w 20-leciu międzywojennym hufcowymi byli: Józef Sobiński(1923),Franciszek Piotrowicz(1924),Stanisław Brochowicz-Lewiński(1925),Ludwik Jawor(1928),Bazyli Stećkiw(1930-1934), Stefan Mikołajtys(1934-1937), Stanisław Kazimierz Stronczyński(1937-1939).

Czołowymi działaczami harcerskimi okresu II Rzeczypospolitej byli tez oprócz wyżej wyżej wymienionych : Władysław kowalewski, Stefan Polankiewicz, Jerzy Borkiewicz, Jan Ender,Ryszard Świątkowski, Józef Nowak,Czesław Siciński,Zygmunt Maciejewski, Izabela Kanicka, Maria Grabińska.

Autorem hymnu harcerskiego "Wszystko co nasze Polsce oddamy..." był urodzony w podwieluńskich Starzenicach Ignacy Kozielewski.

...

Cytowany tekst pochodzi z "Leksykonu Miasta Wielunia" autorstwa prof. Tadeusza Olejnika.

 

 

 

 

 

 
II Marsz Nadwarciańskim Szlakiem Wojny Obronnej 1939 r.
niedziela, 29 maja 2016 12:15

W dniu 25 maja 2016 roku odbył się  II Marsz Nadwarciańskim Szlakiem Wojny Obronnej 1939 r., którego trasa przebiegała pomiędzy Krzeczowem, Nieżankowicami i Bobrownikami i liczyła około 13 km.

W marszu udział wzięła młodzież z Wielunia z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, I Liceum im. Tadeusza Kościuszki, Gimnazjum nr 2 im. Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej, Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego oraz uczniowie  Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. z Wierzchlasa.

Ponadto w marszu uczestniczyli koledzy ze Stowarzyszenia Młodzi i Waleczni Obywatele"MIWO" z Praszki, harcerze  z 5 Wieluńskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Cichociemni" oraz członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej z Wielunia.

Tradycyjnie już II Marsz Nadwarciańskim Szlakiem Wojny Obronnej 1939 r.rozpoczął się na placu parkingowym w centrum Krzeczowa i tam też nastąpiło powitanie uczestników przez przedstawiciela SHBON Jerzego Sobocińskiego i Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Wieluń Maksymiliana Mazura. Po krótkim przedstawieniu idei marszu następnie sformowaniu kolumny marszowej, którą poprowadzili członkowie SHBON z Wielunia. Tegoroczna kolumna marszowa liczyła ponad 350 osób.

Pierwszy etap to dojście w okolice strzelnicy dawnego poligonu pancerno- artyleryjskiego w Więcławach, gdzie krótka pogadankę przeprowadził syn dawnego administratora poligonu żołnierza Wojska Polskiego kawalera orderu Virtuti Militari, Pan Stanisław Mroczkowski.

Dalsze przejście poligonowymi ścieżkami doprowadziło uczestników do zachowanych w dość niezłym stanie okopów z okresu I wojny światowej. O tych umocnieniach młodym ludziom opowiadali koledzy z SHBON Marek Gogola historyk z MZW oraz Przemysław Bucki, który pokazywał jak żołnierze rozmieszczeni byli w poszczególnych sekcjach okopu.

Kolejnym punktem eskapady była miejscowość Nieżankowice i tu w okolicach leśniczówki i wieży obserwacyjnej należącej do leśników, nastąpił 30 minutowy postój, gdzie uczestnicy zostali poczęstowani napojami, słodyczami i jabłkami. Wszystkie te smakołyki zostały przygotowane przez Nadleśnictwo Wieluń. Oznakowanie całej trasa marszu to również zasługa leśników, to oni również czuwali nad bezpieczeństwem młodzieży, rozstawiając czujki na drogach, na których mogło pojawić się zagrożenie ruchem samochodowym.

Ostatni odcinek marszu przebiegł niezwykle szybko, bo trzeba dodać że tegoroczne tempo marszu było bardzo intensywne, co generalnie nie przeszkadzało młodzież.

Przy moście w Bobrownikach odbyły się konkursy wiedzy historycznej i zawody sprawnościowe przygotowane przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej i SHBON.  

Na zakończenie II Marszu Nadwarciańskim Szlakiem Wojny Obronnej 1939 r. podziękowano uczestnikom oraz zwycięskim drużynom wręczając pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe kubki z logo SHBON.

Tegoroczny II Marsz Nadwarciańskim Szlakiem Wojny Obronnej 1939 r odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy, z którym to członkowie SHBON spotkali się na zakończenie.

Członkowie SHBON z Wielunia serdecznie dziękują współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu marszu.

Do zobaczenia na trasie marszu w przyszłym roku.
Relacje w prasie i na portalach internetowych :

 

http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/mlodziez-kroczyla-sladami-zolnierzy-wrzesnia-39-zdjecia,3749811,artgal,t,id,tm.html

http://www.muzeum.wielun.pl/wydarzenia16/07.html

http://www.g1wielun.pl/

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Statystyki

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 9 | Wszystkie 111424

SH "BON" na facebooku

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Banery

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
XHTML and CSS. | stat4u | Aktualny PageRank strony shbon.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO